Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

Objavljeno: 03.03.2017

Grad Osijek započinje izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji Sarvaš, iz kojeg razloga je privremeno onemogućeno zaprimanje građevnog otpada na navedenoj lokaciji. Izgradnja navedenog objekta je 60 dana od dana uvođenja u posao te se trajanje navedenih okolnosti procjenjuje sukladno tome.

Slijedom navedenog, upućujemo građane da građevni otpad iz kućanstva (otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik) mogu bez naknade odložiti na reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta Lončarica Velika u količini do 2,5m3 po jednom dovozu (najviše 5 m3 godišnje) svakim danom od 7:00 do 19:00 h. Dodatne informacije mogu se naći na internet stranici tvrtke Unikom d.o.o. putem linka: http://unikom.hr/novosti/obavijest-o-odlaganju-gradevinskog-otpada/.

Pravne osobe svoj građevni otpad mogu zbrinuti putem ovlaštenih oporabitelja (službeni podaci o dozvolama za gospodarenje građevnim otpadom dostupni su putem Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom koji vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu putem linka na Internet stranici: http://regdoz.azo.hr/).

U okolici Osijeka građevni otpad je također moguće odložiti u Vukovaru, Donjem Miholjcu i Belom Manastiru. Za sve podatke o postupku odlaganja građevnog otpada te ključne brojeve otpada koji se zaprimaju na navedenim lokacijama molimo kontaktirati tvrtke koje su na pojedinoj lokaciji zadužene za upravljanje odlagalištem i to:

Vukovar – Komunalac d.o.o. (Sajmište 174, 32000 Vukovar, tel: 032 428 179, e-mail: odlaganje.otpada@komunalac-vu.hr)

Beli Manastir – Baranjska čistoća d.o.o. (Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, tel: 031 700 810, e-mail: info@baranjskacistoca.hr)

Donji Miholjac – Doroslov d.o.o. (Naselje Tržnica 2/a, 31540 Donji Miholjac, tel: 031 632 284, e-mail: info@doroslov.hr)

Korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju uz obvezu promptne obavijesti o daljnjim aktivnostima vezano za zaprimanje građevnog otpada na novoizgrađenom reciklažnom dvorištu za građevni otpad u Sarvašu.

Skip to content