Novosti u Javnom natječaju za Eko – industrijsku zonu Nemetin

Objavljeno: 21.02.2017

Gradonačelnik Ivan Vrkić sa suradnicima predstavio je na danas održanoj konferenciji za medije nove uvjete Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin.

1. MODUL: olakšice i poticaji vezani za pravo građenja/kupoprodaju

1.1. Mjera – pravo građenja uz:

a) godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja
b) godišnju naknadu od 20,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

1. skupina:
– umanjene cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

2. skupina:
– umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja

3. skupina:
– umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta
Investitoru koji nakon početka obavljanja djelatnosti u Industrijskoj zoni Nemetin otvori nova radna mjesta priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta u visini opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta (bruto II godišnjih plaća) povezanih s ulaganjem u:

1. visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 1 – 4 radna mjesta
2. visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 5 – 9 radnih mjesta
3. visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 10 – 19 radnih mjesta
4. visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje ≥ 20 radnih mjesta
te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.
Mjera se odnosi samo na zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka.

2. MODUL: obročna otplata komunalnog doprinosa

2.1. Mjera – komunalni doprinos
Komunalni doprinos za objekte koji se grade u Industrijskoj zoni Nemetin iznosi 15,00 kuna/m³.
Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima:

A) Fizičke osobe

– od 15.000,00 kn do 40.000,00 kn – u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima
– preko 40.000,00 kn – u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

B) Pravne osobe

– od 100.000,00 kn do 500.000,00 kuna – u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima
– preko 500.000,00 kuna – u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

U slučaju obveze plaćanja komunalnog doprinosu u ukupnom iznosu većem od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odobriti i duži rok plaćanja, s tim da isti ne može biti duži od planiranog roka dovršetka građevine.
Početni iznos jednogodišnje naknade građevinskih čestica koje su predmet Javnog natječaja prema Programu poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin 1. MODUL, 1.1. Mjera – pravo građenja iznosi 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja, odnosno 20,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci.

Nositelj prava građenja dobiva pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja, koje će se prilikom prodaje prodavati putem Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta opterećenog pravom građenja po tada važećoj tržišnoj vrijednosti.
Nositelj prava građenja dužan je volju za kupnjom zemljišta na kojem ima pravo građenja, iskazati pismom namjere prema vlasniku zemljišta, a ako to ne učini u roku od 48 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja, vlasnik zemljišta ima pravo donijeti odluku i raspisati natječaj za prodaju zemljišta koje je opterećeno pravom građenja.

U slučaju da je nositelj prava građenja sagradio gospodarski objekt na građevinskom zemljištu iz gore navedenog Ugovora i pribavio urednu uporabnu dozvolu, isti može kupiti građevinsko zemljište uz korištenje 1. MODUL, 1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekata i 1. MODUL, 1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta.

Skip to content