Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, sećerne vate i balona

Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, sećerne vate i balona
Skip to content