Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene na području grada Osijeka za postavljanje ledenica za prodaju sladoleda

Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene na području grada Osijeka za postavljanje ledenica za prodaju sladoleda
Skip to content