Rješenje o financiranju elektroničkih medija i sklapanju ugovora o televizijskom i radijskom emitiranju programskih sadržaja od interesa za Grad Osijek u 2024. godini

Skip to content