Rješenje o financiranju elektroničkih medija i sklapanju ugovora o televizijskom i radijskom emitiranju programskih sadržaja od interesa za Grad Osijek u 2023. godini

Rješenje o financiranju elektroničkih medija i sklapanju ugovora o televizijskom i radijskom emitiranju programskih sadržaja od interesa za Grad Osijek u 2023. godini
Skip to content