Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu - za pravne osobe
 2. Obrazac za prijavu - za fizičke osobe
 3. Obrazac proračuna (Vezan je uz Obrazac financijskog izvještaja)
 4. Obrazac životopisa (prijavitelj fizička osoba)
 5. Obrazac o financiranim programima iz javnih izvora
 6. Obrazac izjave o partnerstvu
 7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrasci za izvještavanje

 1. Obrazac opisnog izvještaja
 2. Obrazac financijskog izvještaja (Vezan je uz Obrazac proračuna)

Ostalo

 1. Nacrt ugovora o korištenju sredstava- za pravne i fizičke osobe
 2. Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka
Skip to content