Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

Obrasci za prijavu:

 1. OBRAZAC ZA PRIJAVU – ZA PRAVNE OSOBE
 2. OBRAZAC ZA PRIJAVU- ZA FIZIČKE OSOBE
 3. OBRAZAC PRORAČUNA
 4. OBRAZAC ŽIVOTOPISA (PRIJAVITELJ FIZIČKA OSOBA)
 5. OBRAZAC O FINANCIRANIM PROGRAMIMA IZ JAVNIH IZVORA
 6. OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU
 7. OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrasci za izvještavanje:

 1. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA
 2. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
 3. OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

Ostalo:

 1. NACRT UGOVORA O KORIŠTENJU SREDSTAVA- ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE
 2. OPĆI I POSEBNI KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA OSIJEKA
Skip to content