Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

 1. Obrazac za prijavu sa popisom priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 2. Obrazac proračuna
 3. Obrazac izjave o partnerstvu
 4. Obrazac životopisa voditelja programa
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac o financiranim programima iz javnih izvora

OBRASCI ZA IZVJEŠĆE:

 1. Obrazac financijskog izvješća
 2. Obrazac opisnog izvješća
 3. Obrazac izvješća loko vožnja

OSTALI OBRASCI:

 1. Zahtjev za isplatu sredstava
 2. Nacrt ugovora
 3. Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka
Skip to content