Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

OBRASCI ZA PRIJAVU

 1. Obrazac za prijavu sa popisom priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 2. Obrazac proračuna
 3. Obrazac izjave o partnerstvu
 4. Obrazac životopisa voditelja programa
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac o financiranim programima iz javnih izvora

OBRASCI ZA IZVJEŠĆE

 1. Obrazac financijskog izvješća
 2. Obrazac opisnog izvješća
 3. Obrazac izvješća loko vožnja

OSTALI OBRASCI

 1. Zahtjev za isplatu sredstava
 2. Nacrt ugovora
 3. Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka
Skip to content