Postavljanje automata za prodaju kokica

Postavljanje automata za prodaju kokica
Veličina slova