Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
Skip to content