Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka
Skip to content