Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka
Skip to content