Natječaj za davanje u zakup površine javne namjene za postavljanje pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijek

Natječaj za davanje u zakup površine javne namjene za postavljanje pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijek
Skip to content