NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23

NATJEČAJ
radi stjecanja prava građenja koje će biti osnovano na zemljištu označenom kao k. č. br. 3989/23 k. o. Osijek i to na dijelu u površini od cca. 1200 m2, koji će biti formiran kao građevinska parcela sukladno aktu nadležnog upravnog tijela, radi izgradnje i uređenja prostora u funkciji sporta i rekreacije.

NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23
Skip to content