Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine
Skip to content