Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS 10(20), Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/2, 5741, 5745 i 5781 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS 10(20), Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/2, 5741, 5745 i 5781 k.o. Osijek
Skip to content