Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Hvarskoj ulici na kčbr. 11489 i 11490 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Hvarskoj ulici na kčbr. 11489 i 11490 k.o. Osijek
Veličina slova