Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Banovoj ulici, na kčbr.7940, 8297 i dr. k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Banovoj ulici, na kčbr.7940, 8297 i dr. k.o. Osijek
Veličina slova