Javni poziv za uvid u spis predmeta Ekotip d.o.o., Osijek, za građenje građevine poslovne namjene – Restoran McDonalds, na novoformiranoj čestici kčbr.9151/1, 9150/1 i 9150/3, k.o. Osijek, Strossmayerova ulica

Javni poziv za uvid u spis predmeta Ekotip d.o.o., Osijek, za građenje građevine poslovne namjene – Restoran McDonalds, na novoformiranoj čestici kčbr.9151/1, 9150/1 i 9150/3, k.o. Osijek, Strossmayerova ulica
Skip to content