Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Tekst Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Upute za prijavitelje

 

Prijavu je moguće poslati

 • Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom: (“Ne otvaraj – Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.”)

 • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje. Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (obrasci se dostavljaju u izvorniku samo na zahtjev Grada Osijeka). Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.

 

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu-opis-aktivnost
 2. Obrazac-proračuna-troškovnik-aktivnosti

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti aktivnosti (Obrazac br. 3)
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 4)
 3. Obrazac ugovora (Obrazac br. 5)
 4. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava (Obrazac br. 6)
 5. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti (Obrazac br. 7)
 6. Obrazac financijskog izvještaja (Obrazac br.8)
 7. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti (Obrazac br. 9)
 1. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21)
 2. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20 i 14A/21)
Skip to content