Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu - opis aktivnosti
 2. Obrazac proračuna - troškovnik aktivnosti

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Obrasci - ostalo:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu kvalitete vrijednosti
 2. Nacrt Ugovora
 3. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 4. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti
 5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 1. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 2. Izmjene Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2020.
Skip to content