Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

 1. Tekst javnog poziva
 2. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka
 3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka
 4. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz proračuna Grada Osijeka za 2018.

Dokumentacija:

 1. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu - opisa aktivnosti
 2. Obrazac proračuna aktivnosti
 3. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala dokumentacija:

 1. Obrazac ugovora o financiranju aktivnosti
 2. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Obrasci za izvještavanje o provedenoj aktivnosti:

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti
 2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti

Obrasci za ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva
 2. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti
Skip to content