Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja u polju financije iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

 

Tekst Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja u polju financije iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)

Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja u polju financije iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Uputa za prijavitelje

 

Prijavu je moguće poslati:

*Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Grada Osijeka na adresu: Grad Osijek, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom “Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja u polju financije iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. – NE OTVARAJ”

*Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup klinknite ovdje.

Nakon registracije, digitalno popunjavate obrazac i šaljete kroz sustav E-usluge (obrasci se dostavljaju u izvorniku samo na zahtjev Grada Osijeka)

Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.

Nakon što se ispuni E-obrazac potrebno je dodati obvezan dokument uz E-obrazac:

P4 Obrazac proračuna i P11 Obrazac financijskog izvješća

 

Obvezna dokumentacija:

Dodatna dokumentacija:

Ostala natječajna dokumentacija:

Skip to content