Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Odluka o odobravanju jednokratne financijske potpore iz Javnog poziva 4

Odluka o odobravanju jednokratne financijske potpore iz Javnog poziva 3

Odluka o odobravanju jednokratne financijske potpore iz Javnog poziva 2

Odluka o odobravanju jednokratne financijske potpore iz Javnog poziva 1

 

Tekst Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Upute za prijavitelje

 

Prijavu je moguće poslati

 • Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom (“Ne otvaraj – Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.“)

 • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje. Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (obrasci se dostavljaju u izvorniku samo na zahtjev Grada Osijeka). Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.

 

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu – opis aktivnosti
 2. Obrazac proračuna – troškovnik aktivnosti

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti aktivnosti
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti
 3. Obrazac ugovora
 4. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 5. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti
 6. Obrazac financijskog izvještaja
 7. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti

Ostalo:

 1. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 2. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21)
Skip to content