Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu - opis jednokratne aktivnosti
 2. Obrazac proračuna - troškovnik jednokratne aktivnosti

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Ostalo:

 1. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja jednokratne aktivnosti
 2. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 3. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu kvalitete vrijednosti aktivnosti
 4. Nacrt ugovora
 5. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realizirane jednokratne aktivnosti
 6. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 7. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 8. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 9. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
Skip to content