JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

 1. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 2. TEKST JAVNOG POZIVA
 3. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. obrazac za prijavu - opis jednokratnih aktivnosti
 2. obrazac proračuna - troškovnik jednokratnih aktivnosti

Obrasci za izvještavanje o provedenoj aktivnosti:

 1. obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti
 2. obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti

Ostalo:

 1. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti
 4. obrazac - zahtjev za isplatu sredstava
 5. obrazac za provjeru formalnih uvjeta javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti jednokratne aktivnosti
 6. obrazac za stručno vrednovanje izvješća
 7. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15 i 12//16)
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka
 1. Dodijeljena financijska sredstva na temelju Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz proračuna Grada Osijeka u 2017.
Skip to content