Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

 1. Dodijeljena sredstava na temelju Javnog poziva u 2017.
 2. Obavijest
 3. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 4. Izmjena i dopuna Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017
 5. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 6. TEKST JAVNOG POZIVA
 7. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu (s popisom priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu)
 2. Obrazac proračuna
 3. Obrazac životopisa voditelja aktivnosti, programa ili projekta
 4. Obrazac izjave o partnerstvu ako je primjenjivo
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrasci za izvješće:

 1. Obrazac opisnog izvješća
 2. Obrazac financijskog izvješća
 3. Obrazac loko vožnja

Ostala dokumentacija Javnog poziva (ne popunjava prijavitelj/korisnik):

 1. Nacrt ugovora
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete prijava
 3. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti
 4. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 13/15.)
 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 12/16)
Skip to content