Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Tekst Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)

Upute-za-prijavitelje

Prijavu je moguće poslati:

  • Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom: (“Ne otvaraj – Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.“)

  • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje . Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (postupak objašnjen u Uputama za prijavitelje). Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje .

Obrasci za prijavu:

Ostala natječajna dokumentacija:

  1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti aktivnosti (Obrazac br. 3)
  2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 4)
  3. Obrazac ugovora (Obrazac br. 5)
  4. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava (Obrazac br. 6)
  5. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti (Obrazac br. 7)
  6. Obrazac financijskog izvještaja (Obrazac br.8)
  7. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti (Obrazac br. 9)
Skip to content