JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2019. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2019-IT

Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka)

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama kao posjetitelj

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu

Potpore za digitalizaciju poslovanja.

 1. Obrazac prijave na javni poziv
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Izjava o povezanim osobama
 5. Skupna izjava
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu
Skip to content