JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK, HR-31000 Osijek, Poljski put 1- uvid u spis predmeta u postupku izdavanj građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 2.skupine-Energetska rekonstrukcija sustava rasvjete na prostoru pogona Vodovod-Osijek d.o.o. na katastarskim česticama k.č.br. 3358/52, 3358/56, 3358/62 i 3494/2 k.o. Osijek (OSIJEK, POLJSKI PUT 1)

JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK, HR-31000 Osijek, Poljski put 1- uvid u spis predmeta u postupku izdavanj građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 2.skupine-Energetska rekonstrukcija sustava rasvjete na prostoru pogona Vodovod-Osijek d.o.o. na katastarskim česticama k.č.br. 3358/52, 3358/56, 3358/62 i 3494/2 k.o. Osijek (OSIJEK, POLJSKI PUT 1)
Skip to content