JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine i rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine na katastarskim česticama 4326, 4325, 4322, 4324, 4323, 827, 824, 2795/32, 832/10, 4320/16, 4320/21, 4320/34, 661/5, 661/4, 661/19, 660, 649/2, 650/15, 650/10, 650/9, 650/1, 650/2, 650/5, 650/4, 650/3, 651/11, 4316/1, 640/20, 619, 615/13, 615/26, 615/25, 616/26, 4315/1, 9250/1, 9252/9, 9252/8, 9249/1, 9227/2, 9260/32, 9260/33, 9260/34, 9260/35, 9260/36, 9260/37, 9260/38, 9260/39, 9259/9, 9259/7, 9258/6, 9252/5 i 9248/10 k.o. Osijek (Osijek, Kozjačka ulica).

JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine i rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine na katastarskim česticama 4326, 4325, 4322, 4324, 4323, 827, 824, 2795/32, 832/10, 4320/16, 4320/21, 4320/34, 661/5, 661/4, 661/19, 660, 649/2, 650/15, 650/10, 650/9, 650/1, 650/2, 650/5, 650/4, 650/3, 651/11, 4316/1, 640/20, 619, 615/13, 615/26, 615/25, 616/26, 4315/1, 9250/1, 9252/9, 9252/8, 9249/1, 9227/2, 9260/32, 9260/33, 9260/34, 9260/35, 9260/36, 9260/37, 9260/38, 9260/39, 9259/9, 9259/7, 9258/6, 9252/5 i 9248/10 k.o. Osijek (Osijek, Kozjačka ulica).
Skip to content