JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine, i za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odovodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4462, 4723, 4840, 6145, 6148/80, 6151/2, 8931/1, 8932 i 8933 k.o. Osijek Osijek, Savska ulica.

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine, i za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odovodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4462, 4723, 4840, 6145, 6148/80, 6151/2, 8931/1, 8932 i 8933 k.o. Osijek Osijek, Savska ulica.
Veličina slova