JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine na građevnoj čestici 8931/1, 4552, 4642, 4916, 6145, 6148/80, 6121/2, 8932, 8933 i 8947 k.o. Osijek Osijek, Dunavska i Čikolska ulica.

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine na građevnoj čestici 8931/1, 4552, 4642, 4916, 6145, 6148/80, 6121/2, 8932, 8933 i 8947 k.o. Osijek Osijek, Dunavska i Čikolska ulica.
Veličina slova