JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža, 2.skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-sustav odvnodnje,2.skupine, na građevnoj čestici 8987, 8988, 8270, 8279 i 8272/3 k.o. Osijek u Osijeku, Primorska i Gluha ulica.

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža, 2.skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-sustav odvnodnje,2.skupine, na građevnoj čestici 8987, 8988, 8270, 8279 i 8272/3 k.o. Osijek u Osijeku, Primorska i Gluha ulica.
Veličina slova