JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug
Skip to content