JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira
Skip to content