JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)
Skip to content