JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)
Skip to content