JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira
Skip to content