JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska

JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska
Skip to content