JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin

JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin
Skip to content