JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)
Skip to content