JAVNI POZIV – Slavka Glavaš, Osijek, Sv. L. B. Mandića 174 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10785/4 k.o. Osijek, Sv. L. B. Mandića 174

JAVNI POZIV – Slavka Glavaš, Osijek, Sv. L. B. Mandića 174 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10785/4 k.o. Osijek, Sv. L. B. Mandića 174
Skip to content