JAVNI POZIV – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova), 2. skupine – 1. gimnazija na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 9121/23 i 9121/30 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera)

JAVNI POZIV – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova), 2. skupine – 1. gimnazija na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 9121/23 i 9121/30 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera)
Skip to content