Javni poziv – Lučka uprava Osijek, 31000 Osijek, Šet. K. f. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog susatava – pristanište za putničke brodove na d.o.o.r. Drave od rkm 21+800, 2.skupine,na novoformiranoj građevnoj čestici od 8992/1 i 1366/1 k.o. Osijek u Osijeku, na desnoj obali rijeke Drave

Javni poziv – Lučka uprava Osijek, 31000 Osijek, Šet. K. f. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog susatava – pristanište za putničke brodove na d.o.o.r. Drave od rkm 21+800, 2.skupine,na novoformiranoj građevnoj čestici od 8992/1 i 1366/1 k.o. Osijek u Osijeku, na desnoj obali rijeke Drave
Skip to content