JAVNI POZIV – Hrvatski Telekom DD, HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvole za građenje infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2. skupine izgradnja “EKI-PM OSIJEK, MLINSKA ULICA” na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 619, 4315/1, 9227/2, 9251/36, 9228/1, 9237/2, 9251/62, 646,26, 646/28, 2938/17, 2938/16, 2940/6, 9244, 9236, 2948/1, 2949/6, 2949/5, 2947/24 i dr. k.o. Osijek (Osijek, dio Mlinska, Marjanska, Vlašička i Kozjačka ulica).

JAVNI POZIV – Hrvatski Telekom DD, HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvole za građenje infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2. skupine izgradnja “EKI-PM OSIJEK, MLINSKA ULICA” na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 619, 4315/1, 9227/2, 9251/36, 9228/1, 9237/2, 9251/62, 646,26, 646/28, 2938/17, 2938/16, 2940/6, 9244, 9236, 2948/1, 2949/6, 2949/5, 2947/24 i dr. k.o. Osijek (Osijek, dio Mlinska, Marjanska, Vlašička i Kozjačka ulica).
Skip to content