JAVNI POZIV-HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – vrelovod, 2. skupine, na građevnoj čestici 6677/1, 6676, 8940, 8965, 6679/1, 8879, 8882/2, 8950/1, 11547, 9976/4 i dr. k.o. Osijek Osijek, (od Toplane do TE-TO).

JAVNI POZIV-HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – vrelovod, 2. skupine, na građevnoj čestici 6677/1, 6676, 8940, 8965, 6679/1, 8879, 8882/2, 8950/1, 11547, 9976/4 i dr. k.o. Osijek Osijek, (od Toplane do TE-TO).
Veličina slova