JAVNI POZIV-HEP-PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – izgradnja distribucijskog plinovoda u IT parku na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica)

JAVNI POZIV-HEP-PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – izgradnja distribucijskog plinovoda u IT parku na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica)
Skip to content